Titel: Hovrätten

teknik: torrpastell och kol på papper

mått: ca 120 x 140 cm