Titel: detalj ur Uppenbarelsen i skogen

teknik: kol, torrpastell och oljepastell på papper

 

består av två avlånga bilder som är oerhört svåra att dokumentera.