Titel: 70-talet
m├ątt: ca A3
material: te och spritpennor