dokumentation från "Jag föder en folkmusiker", 2011