Freedom of difficulty/Difficulty of freedom

En kurs tillsammans med Erla S. Haraldsdottir under två novemberveckor 2008. Idén går ut på att man ska frigöra sig från beroendet av inspiration, och arbeta utifrån bestämda system. Under kursens början blev vi indelade i par. Sen ombads vi hitta på ett system att utgå ifrån, och sen ge varandra upp till 10 uppgifter utifrån detta system. Här är mina lösningar...ska lägga upp mitt eget system, som jag gav till min partner också. snart!