Här finns olika pågående projekt.

3.Grafik, med start på Grafikens hus under augusti 2008

1.större teckningar

PÅGÅENDE PROJEKT
4.Pågående projekt/idéer/trams
2.mindre teckningar