GRAFIK
1.träsnitt, hösten 2009
2.Grafikens hus, augusti 2008