jag har använt mig av dagboks/ritboks-formen i många år, men med dessa tre böcker inleddes ett nytt tillvägagångssätt som jag fortfarande, i viss m ån, befinner mig i. för det mesta går det ut på att teckna så mycket det bara går, utan att låta mig störas av att något måste bli fint. jag har alltid haft en väldig repekt för "det tomma bladet", och det jobbar jag med att komma ifrån. sen går det givetvis mycket i perioder. ett tag var det tex ganska många samurajer..

håll till godo!