STOPMOTION-ANIMATIONER
1.
2.
4.

Begravning

Våren 2007

ca 3 min lång

3.

DE FYRA ÅRSTIDERNA-SERIEN:

ett samarbete med David Levi

Satan

Sommaren 2007

ca 1:50 min lång

Vattenkanna (sommar)

sommaren 2007

ca 1:10 min lång

5.

Den onda lövhögen (höst)

hösten 2007

ca 2 min lång

ljudsatt

6.

Vinterfilm

(vinter)

vintern/våren 2008

ca 1 min lång

7.

Vårfilm

(vår)

våren 2008

ca 1 min lång

lljudsatt

Herr smyg

fotad februari 2008,

ljudsatt i november 2008

Fortsatta samarbeten
8.

Jag drömmer ofta att jag flyger våren 2009

NY!!