Den onda lövhögen, hösten 2007.

En fortsättning på filmen "vattenkanna".

stop motion-animation med ljud tillagda efteråt.